OK
ZPG

شرکت طراحی و مهندسی آذر آهنگام البرز

Design and Engineering Co. of Azar Ahangam Alborz


سایر

طراحی و ساخت سایر کوره های صنعتی برحسب نیاز مشتری صورت می گیرد. کوره های مورد نیاز برای صنایع نسوز و سرامیک، سیمان، آسفالت، غذایی و ... در این طیف قرار دارند. کافی است مشتریان گرامی رژیم حرارتی، خواص فیزیکی و شیمیایی مواد، محیط کاری مورد نیاز و سایر اطلاعات لازم را در اختیار این شرکت قرار دهند تا مطابق با نیاز ایشان طراحی و ساخت صورت پذیرد.

"از مشاوره تا بهره برداری در کنار شما خواهیم بود."