OK
ZPG

شرکت طراحی و مهندسی آذر آهنگام البرز

Design and Engineering Co. of Azar Ahangam Alborz


ماشین الات شمش ریزی

ماشین های شمش ریزی با قالبهای 5 تا 25 کیلوگرمی، با سرعت تولید 2 تا 20 تن در ساعت توسط این شرکت طراحی و ساخته می شوند. این ماشین ها به شکلی طراحی شده اند که بالاترین کیفیت را، چه از نظر ظاهری و چه از نظر متالورژیکی برای شمش ها تضمین نمایند. امکان نصب قالبهای تولید نیمکره و سایر اشکال اکسیژن زداها بر روی این ماشین ها وجود دارد.


           


 "از مشاوره تا بهره برداری در کنار شما خواهیم بود"