OK
ZPG

شرکت طراحی و مهندسی آذر آهنگام البرز

Design and Engineering Co. of Azar Ahangam Alborz


آهن و فولاد

طراحی و ساخت انواع کوره های عملیات حرارتی، شامل کوره های تنش زدایی (Stress relieving)، آنیل (Annealing)، نرمالیزه (Normalize) و بازپخت (Tempering) در این شرکت صورت می گیرد.

این کوره ها مجهز به بهترین انواع نسوز و مشعل بوده و قابلیت سرویس دهی تا دمای 1400ºC  را دارند. همچنین با اتکا به سیستمهای کنترل روزامد، نظیر PLC/PID ، نیاز به تخصص نیروی انسانی تا حد زیادی کاهش می یابد.           


 "از مشاوره تا بهره برداری در کنار شما خواهیم بود"