OK
ZPG

شرکت طراحی و مهندسی آذر آهنگام البرز

Design and Engineering Co. of Azar Ahangam Alborz


پمپ و همزن

همزن و پمپ مذاب درتولید آلیاژهای سرب و روی نقش مهمی بازی می کنند. طراحی و ساخت درست این تجهیزات، تولید همراه با آرامش را به همراه می آورد. همزنها و پمپ های این شرکت متناسب با نیاز مشتری طراحی و ساخته می شوند و عمرطولانی و تداوم کار آنها نتیجه تکنولوژی و مواد اولیه مناسبی است که در ساخت آنها بکار رفته است.


           


 "از مشاوره تا بهره برداری در کنار شما خواهیم بود"